• МУДРА МИСЛА
  Направив се што направи Фред, само наопаку и високи потпетици.
  Џинџер Роџер
 • МУДРА МИСЛА
  Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • МУДРА МИСЛА
  Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • МУДРА МИСЛА
  Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон

Водич во феминистичката и родовата терминологија
Издавањето на поимникот Водич во феминистичката и родовата терминологија претставува придонес на Акција Здруженска во збогатувањето на ресурсите во Македонија за поголема информираност и надградба на знаењата во областа на родовата еднаквост и човековите права на жените. Во поимникот се поместени дефиниции и појаснувања за дел од општите и оперативните термини од феминистичката и родовата теорија и практика, преглед на клучни документи (конвенции, декларации и сл.), како и клучни настани во рамките на меѓународните организации кои се релевантни за родовата еднаквост и правата на жените.

Вести/Новости

ПОДДРШКА ЗА УЧЕБНИЦИ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈА И ЗНАЕЊА КОИ ПРОМОВИРААТ ЕДНАКВОСТ И ИНКЛУЗИВНОСТ

Долупотпишаните здруженија на граѓани и мрежи од граѓански организации, ги поздравуваат реформите предвидени во Предлог законот за учебници и други наставни и дидактички материјали и сметаат дека законот ќе донесе позитивни промени и напредок во образовните политики, особено од аспект
Read More

На петтиот Марш за женски права активистките потсетија – Држава што не постапува е држава што силува

Тука сме, ве следиме, и нема да ве оставиме на раат! Вчера, по повод 8 Март, се собравме пред Министерството за внатрешни работи (МВР), означувајќи го почетокот на петтиот Марш за женски права, организиран од Платформата за родова еднаквост и активистките за женски права скандирајќи „
Read More

ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО ИТНО ДА ГО РАСЧИСТИ СЛУЧАЈОТ „ЈАВНА СОБА“ И ДА ЗАПОЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ДА РАБОТИ НА СЛУЧАИТЕ НА РОДОВО-ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО

Платформата за родова еднаквост денес одржаа прес-конференција на која упати барања до Јавното обвинителство и Советот на јавни обвинители за конечно разрешување на случајот Јавна соба и доследно пружање на заштита на жените жртви на родово-засновано насилство. Од Платформата бараат о
Read More

БАРАМЕ ИТНО ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИ ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА СЛУЧАЈОТ „ЈАВНА СОБА“ И ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ НА РОДОВО ЗАСНОВАНО НАСИЛСТВО

Платформата за родова еднаквост на 17 февруари 2021 одржаа прес-конференција на која упати барања до Министретвото за внатрешни работи за конечно разрешување на случајот Јавна соба и доследно пружање на заштита на жените жртви на родово засновано насилство.  Бојана Јовановска од
Read More

Назад горе

ПРОЕКТИ

 • ПРОЕКТ „АКТИВНИ ЖЕНИ ОТЧЕТНИ ВЛАСТИ 3

  Цел на проектот: Да се зголеми влијанието на жените врз планирањето на политиките и процесот на донесувањето одлуки преку зајакнат капацитет за застапување на локалните женски организации и зајакнат придонес со предлози на политика за застапување во националната дебатата за приоритетите за родова еднаквост и воведување на родовата перспектива во клучните политики и процеси.
 • ПРОЕКТ „РОДОВА ДИМЕНЗИЈА НА ПОЛИТИКИ ВО ФОКУС – ЈАКНЕЊЕ НА РЕЗИЛИЕНТНОСТ ВО ПОСТ-КОВИД ПЕРИОД“

  Цел на проектот: Да се придонесе кон пост пандемиско закрепнување на општеството преку засилено граѓанско застапување на родовата еднаквост фокусирано на скроени пристапи на централните и локалните власти за јакнење на отпорноста на жените како најпогодена категорија граѓани.
 • ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈОТ НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА ЛОКАЛНИТЕ ЖЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

  Цел на проектот: Да се воспостави Фонд за поддршка на локален женски активизам како програмска компонента преку која ќе се обезбедува скроена финансиска и техничка поддршка на локалните женски организации. Специфични цели: Зајакнување на функционалноста и агилноста на 6 локални женски организации, овозможувајќи им да ја одржат и унапредат својата работа за застапување преку зајакнување и директно вклучување на маргинализираните заедници на жени.
 • ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЛОКАЛНОТО ЖЕНСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ

  Поддржан во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида. Проектните активности се во насока на обезбедување конструктивен придонес на жените во програмирањето и буџетирањето на локалните самоуправи преку зајакнување на жените за активно учество во процесите на планирање и донесување на одлуки на локално ниво и зајакнување на капацитетите на локалните женски организации за граѓанска мобилизација на жените од заедницата и застапување на нивните интереси кај локалните власти. Проектот го реализира Акција Здруженска во период од 24 месеци (15 јуни 2020 – 15 јуни 2022) во партнерство со локалните женски организации: ЖГИ Клеа-Битола; Радика Де-Дебар; Женски Форум-Тетово и ГИЖ- Свети Николе; Здружение на произодители на органска храна „Биовита“- Кавадарци; Здружение за родова еднаквост ВИЗИЈА Кавадарци; Здружение за рурален развој „Рај“-Росоман; Здружение против дискриминација „ЖЕНСКА СОЛИДАРНОСТ“-Ресен и Здружение на граѓани ОЖ „Женско Лоби“-Демир Капија.

АКТИВИЗАМ

МУДРА МИСЛА

 • Јас сум феминистка. Веќе долго време сум жена, би било глупаво да не сум на своја страна.
  Маја Анџело
 • Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон
 • Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер