• МУДРА МИСЛА
  Направив се што направи Фред, само наопаку и високи потпетици.
  Џинџер Роџер
 • МУДРА МИСЛА
  Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • МУДРА МИСЛА
  Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • МУДРА МИСЛА
  Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон

ШТО ЌЕ НАПРАВАТ ОПШТИНИТЕ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО 2017 ГОДИНА?
Планер наменет за единиците на локалната самоуправа со цел да овозможи поефикасна примена на обврската за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите.

Вести/Новости

Тримодуларна програма за обука на тема „Родот во буџетското планирање”

Во текот на месец октомври и ноември 2016 година е спроведена тримодуларна обука „Родот во буџетското планирање“ наменета за избраните мониторки и локални асистентки вклучени во програмата за зајакнување на капацитетите на 4 локални женски организации: Организација на жени – Струмица;
Read More

Прекугранична мрежа за соработка за родова еднаквост Македонија – Косово

Во рамки на двегодишниот проект „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“ воспоставена е прекуграничната мрежа од 14 организации од Македонија и Косово кои ја изразија својата посветеност за продолжување на прекуграничната соработка преку воспоставување и понатамошен развој на пре
Read More

Завршен настан на проектот „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“

На 22 ноември 2016 во Јавна Соба во Скопје се одржа завршен настан на проектот „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“ на кој се воспостави Прекуграничната мрежа за унапредување на родовата еднаквост меѓу Македонија и Косово. Пред присутните, беше промовирана Декларацијата за за
Read More

Втора регионалана конференција „Достигнувања и предизвици на родово балансираните политики во Косово„

На 18 ноември 2016 во Приштина Косово се одржа втората регионална конференција „Достигнувања и предизвици на родово балансираните политики во Косово„ во организација на Косовскиот центар за родови студии – Приштина. На настанот учествуваше Македонска делегација од 15 претставнички од
Read More

Назад горе

ПРОЕКТИ

 • Институционална поддршка на Акција Здруженска

  поддржано од Global Fund for Women (https://www.globalfundforwomen.org/) Целта е да обезбедување на финансиска поддршка за реализација на програмите на Акција Здруженска кои се насочени кон: следење и известување за степенот на спроведување на политиките на родовата еднаквост зајакнување на капацитетите на институциите за спроведување на законските одредби за родовата еднаквост зајакнување и поддршка на граѓански организации, особено млади активистки како идни влијателни чинители во локаните заедници
 • Меѓугранична еднаквост и родова интеграција

  Проектот е финансиран од Европската унија Целта на проектот е воспоставување прекугранична мрежа на женски организации активни на планот на родовата интеграција на локално и регионално ниво, преку зајакнување на локалните организации за унапредување на примената на пристапот на интеграција на родовата еднаквост;зголемување на организациските капацитети на локалните женски организации во регионот во кој се спроведува проектот;техничка поддршка на нивната мониторинг улога;подобрено медиумско покривање на теми поврзани со жените на локално и национално ниво Проектот се спроведува од Акција Здруженска-Скопје и Косовски центар за родови студии-Приштина во партнерство со Институтот за развој на заедницата-Тетово и Центарот за советување и поддршка на жените Дора Дорес-Призрен, а се реализира во регионот кој ги опфаќа општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше, Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце (Македонија) и Призрен, Сухарека, Малишева, Драгаш, Раховец и Мамуша (Косово).
 • Застапување на родово инклузивни локални буџети

  Проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“, е поддржан од Цивика мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска.

АКТИВИЗАМ

МУДРА МИСЛА

 • Јас сум феминистка. Веќе долго време сум жена, би било глупаво да не сум на своја страна.
  Маја Анџело
 • Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон
 • Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер