• МУДРА МИСЛА
  Направив се што направи Фред, само наопаку и високи потпетици.
  Џинџер Роџер
 • МУДРА МИСЛА
  Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • МУДРА МИСЛА
  Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • МУДРА МИСЛА
  Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон

Што не е 8 март?
8 март не е ден на понежниот пол! 8 март не е ден за букетче! ►

Вести/Новости

Одржана тркалезна маса „Економските можности за жените на локално ниво: потенцијали и пристапи за унапредување на локалните политики и практики“

34 активистки, истражувачки и претставнички на локалните власти од Македонија и Косово, на тркалезна маса организирана од Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска на 27 април 2016 во хотел Солун во Скопје, дебатираа за состојбата и клучните предизвици за жен
Read More

Реализирана менторска програма на тема Родот во буџетското планирање

Во рамки на проектот „Родова рамноправност во локалните буџети“ беше предвидено зајакнување на знаењата и вештините на претставнички на женски НВО од различни општини за следење и застапување на специфични потреби на жените во буџетскиот процес на локалната самоуправа. Целта беше исто
Read More

Одржани 12 фокус групи во 6 македонски општини

Акција Здруженска во рамки на проектот Родова рамноправност во локалните буџети во мај 2015 одржа вкупно дванаесет фокус групи во Битола, Куманово, Свети Николе, Дебар, Тетово и Гостивар. На фокус групите присуствуваа вкупно 128 жени од различен профил, од урбана и рурална средина, од
Read More

КАМПАЊА „ЖЕНИТЕ БУЏЕТИРААТ“

11 март – 06 април 2016 „Жените буџетираат“ е теренска кампања на Акција Здруженска одржана во шест градови низ Македонија, чија цел е будењето на интересот на локалните жени за јавните финансии и општинските одлучувачки процеси. Кампањата започна на 11 март во Дебар, а следеа градови
Read More

Назад горе

ПРОЕКТИ

 • Институционална поддршка на Акција Здруженска

  поддржано од Global Fund for Women (https://www.globalfundforwomen.org/) Целта е да обезбедување на финансиска поддршка за реализација на програмите на Акција Здруженска кои се насочени кон: следење и известување за степенот на спроведување на политиките на родовата еднаквост зајакнување на капацитетите на институциите за спроведување на законските одредби за родовата еднаквост зајакнување и поддршка на граѓански организации, особено млади активистки како идни влијателни чинители во локаните заедници
 • Меѓугранична еднаквост и родова интеграција

  Проектот е финансиран од Европската унија Целта на проектот е воспоставување прекугранична мрежа на женски организации активни на планот на родовата интеграција на локално и регионално ниво, преку зајакнување на локалните организации за унапредување на примената на пристапот на интеграција на родовата еднаквост;зголемување на организациските капацитети на локалните женски организации во регионот во кој се спроведува проектот;техничка поддршка на нивната мониторинг улога;подобрено медиумско покривање на теми поврзани со жените на локално и национално ниво Проектот се спроведува од Акција Здруженска-Скопје и Косовски центар за родови студии-Приштина во партнерство со Институтот за развој на заедницата-Тетово и Центарот за советување и поддршка на жените Дора Дорес-Призрен, а се реализира во регионот кој ги опфаќа општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше, Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце (Македонија) и Призрен, Сухарека, Малишева, Драгаш, Раховец и Мамуша (Косово).
 • „Родова рамноправност во локалните буџети“

  Проектот е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско општество кој го спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија (www.civilsociety.mk) Општа цел: Унапредување на третманот на родовите прашања во буџетското планирање на локално ниво преку зајакнување на капацитетите и поддршка на локалните НВО за следење и застапување на родовата еднаквост во буџетските процеси. Специфични краткорочни цели: Да се зајакнат знаењата и вештините на женските НВО за следење и застапување специфичните потреби на жените во буџетските процеси на ЕЛС Да се обезбедат релевантни информации за приоритетните потреби изразени од самите жени во заедницата Да се информира јавноста/жените од заедницата за релевантноста на родовата еднаквост во управувањето со јавните финансии.

АКТИВИЗАМ

МУДРА МИСЛА

 • Јас сум феминистка. Веќе долго време сум жена, би било глупаво да не сум на своја страна.
  Маја Анџело
 • Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон
 • Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер