• МУДРА МИСЛА
  Направив се што направи Фред, само наопаку и високи потпетици.
  Џинџер Роџер
 • МУДРА МИСЛА
  Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • МУДРА МИСЛА
  Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • МУДРА МИСЛА
  Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон

ШТО ЌЕ НАПРАВАТ ОПШТИНИТЕ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО 2017 ГОДИНА?
Планер наменет за единиците на локалната самоуправа со цел да овозможи поефикасна примена на обврската за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите.

Вести/Новости

Втора регионалана конференција „Достигнувања и предизвици на родово балансираните политики во Косово„

На 18 ноември 2016 во Приштина Косово се одржа втората регионална конференција „Достигнувања и предизвици на родово балансираните политики во Косово„ во организација на Косовскиот центар за родови студии – Приштина. На настанот учествуваше Македонска делегација од 15 претставнички од
Read More

ШТО ЌЕ НАПРАВАТ ОПШТИНИТЕ ЗА РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО 2017 ГОДИНА?

Планер наменет за единиците на локалната самоуправа со цел да овозможи поефикасна примена на обврската за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите. Планерот претставува едноставна информативно – едукативна алатка чија основна функција е да им помогне на општинските власти
Read More

Одржана регионална конференција „Промовирање на вредностите на родовата еднаквост: Граѓанско општество за општествени промени„

На иста маса 58 активстки, претставници на клучните меѓународни актери, локални и национални институции на конференцијата организирана од Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска, на 28 септември 2016 во Скопје го отворија прашањето за состојбите со родовата
Read More

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО на локални женски организации во реализација на Програма за зајакнување на капацитетите во рамките на проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“

Проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“, е поддржан од Цивика мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна
Read More

Назад горе

ПРОЕКТИ

 • Институционална поддршка на Акција Здруженска

  поддржано од Global Fund for Women (https://www.globalfundforwomen.org/) Целта е да обезбедување на финансиска поддршка за реализација на програмите на Акција Здруженска кои се насочени кон: следење и известување за степенот на спроведување на политиките на родовата еднаквост зајакнување на капацитетите на институциите за спроведување на законските одредби за родовата еднаквост зајакнување и поддршка на граѓански организации, особено млади активистки како идни влијателни чинители во локаните заедници
 • Меѓугранична еднаквост и родова интеграција

  Проектот е финансиран од Европската унија Целта на проектот е воспоставување прекугранична мрежа на женски организации активни на планот на родовата интеграција на локално и регионално ниво, преку зајакнување на локалните организации за унапредување на примената на пристапот на интеграција на родовата еднаквост;зголемување на организациските капацитети на локалните женски организации во регионот во кој се спроведува проектот;техничка поддршка на нивната мониторинг улога;подобрено медиумско покривање на теми поврзани со жените на локално и национално ниво Проектот се спроведува од Акција Здруженска-Скопје и Косовски центар за родови студии-Приштина во партнерство со Институтот за развој на заедницата-Тетово и Центарот за советување и поддршка на жените Дора Дорес-Призрен, а се реализира во регионот кој ги опфаќа општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше, Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце (Македонија) и Призрен, Сухарека, Малишева, Драгаш, Раховец и Мамуша (Косово).
 • Застапување на родово инклузивни локални буџети

  Проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“, е поддржан од Цивика мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска.

АКТИВИЗАМ

МУДРА МИСЛА

 • Јас сум феминистка. Веќе долго време сум жена, би било глупаво да не сум на своја страна.
  Маја Анџело
 • Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон
 • Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер