• МУДРА МИСЛА
  Направив се што направи Фред, само наопаку и високи потпетици.
  Џинџер Роџер
 • МУДРА МИСЛА
  Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • МУДРА МИСЛА
  Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • МУДРА МИСЛА
  Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО
на локални женски организации во реализација на Програма за зајакнување на капацитетите во рамките на проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“

Вести/Новости

„НЕВИДЛИВИ ЖЕНИ“ – Изложба на фотографии 08.07.2016, Јавна Соба

Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска на 08.07.2016 во просториите на Јавна Соба во Скопје ја отвори изложбата на фотографии „Невидливи жени“, одбележувајќи го на тој начин завршувањето на проектот „Родовата рамноправност во локалните буџети“. Станува збо
Read More

Одржани шест средби за промоција на резултатите од буџетскиот мониторинг

Акција Здруженска во партнерство со локални женски организации од шест македонски општини, во периодот јуни 2015 – јануари 2016 спроведе мониторинг на клучните фази на локалниот циклус на подготовка и усвојување на годишните програми и буџетот низ призма на родот и родово одгово
Read More

Акција Здруженска на две студиски посети во Косово организирани од грантистите Женски Форум одТетово и Центар за женски права Етика од Гостивар

Акција Здруженска учествување на две студиски посети во Косово организирани во рамки на проектите поддржани преку проектот „Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“, финансиран од ЕУ во рамките на ИПА инструментот за прекугранична соработка меѓу Македонија и Косово, а спроведуван
Read More

Одржан петтиот модул „Родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ„

Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска-Скопје во партнерство со Институтот за развој на заедницата од Тетово, на 31.05.2016 во Хотел Лирак Тетово организираа еднодневна обука на тема „Родовата еднаквост во пристапувањето кон ЕУ “. Обуката се реализира во р
Read More

Назад горе

ПРОЕКТИ

 • Институционална поддршка на Акција Здруженска

  поддржано од Global Fund for Women (https://www.globalfundforwomen.org/) Целта е да обезбедување на финансиска поддршка за реализација на програмите на Акција Здруженска кои се насочени кон: следење и известување за степенот на спроведување на политиките на родовата еднаквост зајакнување на капацитетите на институциите за спроведување на законските одредби за родовата еднаквост зајакнување и поддршка на граѓански организации, особено млади активистки како идни влијателни чинители во локаните заедници
 • Меѓугранична еднаквост и родова интеграција

  Проектот е финансиран од Европската унија Целта на проектот е воспоставување прекугранична мрежа на женски организации активни на планот на родовата интеграција на локално и регионално ниво, преку зајакнување на локалните организации за унапредување на примената на пристапот на интеграција на родовата еднаквост;зголемување на организациските капацитети на локалните женски организации во регионот во кој се спроведува проектот;техничка поддршка на нивната мониторинг улога;подобрено медиумско покривање на теми поврзани со жените на локално и национално ниво Проектот се спроведува од Акција Здруженска-Скопје и Косовски центар за родови студии-Приштина во партнерство со Институтот за развој на заедницата-Тетово и Центарот за советување и поддршка на жените Дора Дорес-Призрен, а се реализира во регионот кој ги опфаќа општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуше, Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце (Македонија) и Призрен, Сухарека, Малишева, Драгаш, Раховец и Мамуша (Косово).
 • Застапување на родово инклузивни локални буџети

  ПОВИК ЗА УЧЕСТВО на локални женски организации во реализација на Програма за зајакнување на капацитетите во рамките на проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“ август 26, 2016 Проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“, е поддржан од Цивика мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска.

АКТИВИЗАМ

МУДРА МИСЛА

 • Јас сум феминистка. Веќе долго време сум жена, би било глупаво да не сум на своја страна.
  Маја Анџело
 • Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон
 • Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер