Петиции и реакции

Акција Здруженска во континуитет реагира на општествени појави кои промовираат ретроградни патријархални вредности, стереотипни улоги за мажи и жени, дискриминирачки јавни политики, мизогинија и говор на омраза: