• МУДРА МИСЛА
  Направив се што направи Фред, само наопаку и високи потпетици.
  Џинџер Роџер
 • МУДРА МИСЛА
  Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • МУДРА МИСЛА
  Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • МУДРА МИСЛА
  Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • МУДРА МИСЛА
  Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон

Водич во феминистичката и родовата терминологија
Издавањето на поимникот Водич во феминистичката и родовата терминологија претставува придонес на Акција Здруженска во збогатувањето на ресурсите во Македонија за поголема информираност и надградба на знаењата во областа на родовата еднаквост и човековите права на жените. Во поимникот се поместени дефиниции и појаснувања за дел од општите и оперативните термини од феминистичката и родовата теорија и практика, преглед на клучни документи (конвенции, декларации и сл.), како и клучни настани во рамките на меѓународните организации кои се релевантни за родовата еднаквост и правата на жените.

Вести/Новости

Дел од Женскиот кружок на гости кај Амбасадорката на Кралството Шведска Ami Larsson Jain

На 15.02.2023 претставнички на Акција Здруженска заедно шесте грантисти Радика-Де Дебар, ГИЖ Свети Николе, ХЗ „Мајка“ – Куманово, АУСЖМ „Женска Акција“ – Радовиш, ОЖ – Струмица и жени од 12 локални женски кружоци како дел од Женски кружок, присуствуваа на средба кај
Read More

ДОКУМЕНТАРНО ВИДЕО „КОГА ЌЕ СЕ ЗДРУЖАТ ЖЕНИТЕ„

„Кога ќе се здружат жените“ е документарно видео во кое жените од Бистренци – Демир Капија, Дорфулија – Лозово, Шипковица – Тетово и Мал Папрадник – Центар Жупа, зборуваат за придобивките од теренските стратегии во поддршка на автономен, непосредуван и организи
Read More

Серијал „Градење на автентичен локален женски активизам„

Серијалот „Градење на автентичен локален женски активизам„ има за цел промоција на женското граѓанско учество и се состои од четири кратки видеа во кои пет жени од различни локации ги споделуваат нивните предизвици, искуства и позитивни промени од процесот на едукација, мобилизација и
Read More

ПРОЦЕНКА НА ПОТРЕБИ ЗА ГРАДЕЊЕ РОДОВО СЕНЗИТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОПШТЕСТВЕНА, ПОСТ-КОВИД РЕЗИЛИЕНТНОСТ И ЗАКРЕПНУВАЊЕ

Оваа сеопфатна студија е дел од проектот „Родова димензија на политики во фокус – јакнење на резилиентност во пост-ковид период“ што Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје го спроведува заедно со Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска од Ско
Read More

Назад горе

ПРОЕКТИ

 • ПРОЕКТ „АКТИВНИ ЖЕНИ ОТЧЕТНИ ВЛАСТИ 3

  Цел на проектот: Да се зголеми влијанието на жените врз планирањето на политиките и процесот на донесувањето одлуки преку зајакнат капацитет за застапување на локалните женски организации и зајакнат придонес со предлози на политика за застапување во националната дебатата за приоритетите за родова еднаквост и воведување на родовата перспектива во клучните политики и процеси.
 • ПРОЕКТ „РОДОВА ДИМЕНЗИЈА НА ПОЛИТИКИ ВО ФОКУС – ЈАКНЕЊЕ НА РЕЗИЛИЕНТНОСТ ВО ПОСТ-КОВИД ПЕРИОД“

  Цел на проектот: Да се придонесе кон пост пандемиско закрепнување на општеството преку засилено граѓанско застапување на родовата еднаквост фокусирано на скроени пристапи на централните и локалните власти за јакнење на отпорноста на жените како најпогодена категорија граѓани.
 • ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈОТ НА ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА ЛОКАЛНИТЕ ЖЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

  Цел на проектот: Да се воспостави Фонд за поддршка на локален женски активизам како програмска компонента преку која ќе се обезбедува скроена финансиска и техничка поддршка на локалните женски организации. Специфични цели: Зајакнување на функционалноста и агилноста на 6 локални женски организации, овозможувајќи им да ја одржат и унапредат својата работа за застапување преку зајакнување и директно вклучување на маргинализираните заедници на жени.
 • ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЛОКАЛНОТО ЖЕНСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ

  Поддржан во рамките на проектот на UN Women „Промовирање на родово-одговорни политики и буџети: кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување во Република Северна Македонија“, со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој – Сида. Проектните активности се во насока на обезбедување конструктивен придонес на жените во програмирањето и буџетирањето на локалните самоуправи преку зајакнување на жените за активно учество во процесите на планирање и донесување на одлуки на локално ниво и зајакнување на капацитетите на локалните женски организации за граѓанска мобилизација на жените од заедницата и застапување на нивните интереси кај локалните власти. Проектот го реализира Акција Здруженска во период од 24 месеци (15 јуни 2020 – 15 јуни 2022) во партнерство со локалните женски организации: ЖГИ Клеа-Битола; Радика Де-Дебар; Женски Форум-Тетово и ГИЖ- Свети Николе; Здружение на произодители на органска храна „Биовита“- Кавадарци; Здружение за родова еднаквост ВИЗИЈА Кавадарци; Здружение за рурален развој „Рај“-Росоман; Здружение против дискриминација „ЖЕНСКА СОЛИДАРНОСТ“-Ресен и Здружение на граѓани ОЖ „Женско Лоби“-Демир Капија.

АКТИВИЗАМ

МУДРА МИСЛА

 • Јас сум феминистка. Веќе долго време сум жена, би било глупаво да не сум на своја страна.
  Маја Анџело
 • Феминизмот е радикален став кој тврди дека жените се човечки суштества.
  Черис Крамерае
 • Не ме лишувај од моите години. Јас ги заработив.
  Меј Сартон
 • Никој не може да направи да се чувствуваш инфериорно без твоја согласност.
  Елеонор Рузвелт
 • Во политиката, ако сакаш нешто да биде кажано, повикај маж. Ако сакаш нешто да биде сторено, повикај жена.
  Маргарет Тачер
 • Добро воспитани жени ретко ја создаваат историјата.
  Лаура У. Тачер